Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Συνεργασίες/Δίκτυα/Δομές >
Καμπάνια 800 ΜΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ;

Οι σύγχρονες κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων χωρών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη θεμελιώδη δημοκρατική τους δέσμευση που είναι η εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στα βασικά αγαθά, σε όλους τους πολίτες. Το κενό (ή την αδυναμία αυτή) των κυβερνήσεων μπορεί να καλύψει η ενεργός συμμετοχή των πολιτών η οποία περιγράφεται με διάφορες έννοιες όπως εθελοντισμός, κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ. Ο Έρνεστ Γκέλερ ορίζει την κοινωνία των πολιτών ως ένα σύνολο ποικίλων Μη κυβερνητικών θεσμών, αρκετά ισχυρών ώστε να αντισταθμίζουν το κράτος και που ενώ δεν το εμποδίζουν να εκπληρώσει το ρόλο του ως εγγυητή της ειρήνης και διαιτητή μεταξύ μεγάλων συμφερόντων, μπορούν ωστόσο να εμποδίσουν να κυριαρχήσει και να εκμηδενίσει το υπόλοιπο της κοινωνίας. Συνοπτικά η κοινωνία των πολιτών λειτουργεί ως δίαυλος αμφίδρομης και εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των επίσημων πολιτικών δομών και της κοινωνίας.

Στην Ελλάδα, οι ιστορικές εξελίξεις ευνόησαν όχι μόνο την ανάπτυξη των κομμάτων αλλά και στο να φτιάξουν πλάι τους υποκατάστατα της κοινωνίας των πολιτών οδηγώντας στην πλήρη σχεδόν ταύτιση του Δημόσιου χώρου με τον Κρατικό. Προβληματική είναι επίσης η ελλιπής ή και εχθρική νομοθεσία, η υπερφορολόγηση, καθώς και η απουσία κοινωνικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, η νοοτροπία που κυριαρχεί δηλαδή απέναντι στον εθελοντισμό και την κοινωνία των πολιτών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι ΜΚΟ χτίζονται θεσμικά και αναλαμβάνουν πλέον ενεργό ρόλο όχι μόνο φιλοσοφικής ή παρεμβατικής προσέγγισης. Σχεδιάζουν στρατηγικές πολιτικές, λειτουργούν επαγγελματικά και μπορεί να διαχειρίζονται ιδιαίτερα υψηλούς προϋπολογισμούς. Ο κ. Νικήτας Λιοναράκης είχε αναφέρει σε δημοσίευμά του στα Νέα (4/7/2006): «Οι ΜΚΟ είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Δεν μπορεί να γίνουν αντιληπτές με ερωτήματα που ανήκουν σε άλλο «τρόπο σκέπτεσθαι». Είναι σαν να ζούμε στο 1789 (Γαλλική Επανάσταση). Και να πρωτακούγονται κάποιες άγνωστες λέξεις όπως Κόμματα, Δημοκρατία, Ισότητα ψήφου, Βουλή. Και τότε πολλοί, που αδυνατούσαν να δουν μπροστά, διατύπωναν ερωτήσεις που έκρυβαν προκαταλήψεις. Γιατί να είναι «ίση η ψήφος των σοφών και των τρελών;», πώς «θα κυβερνούν κόμματα, σε αντίθεση με την εκ Θεού φρόνηση;», πως «η Βουλή θα αποτρέψει την ακυβερνησία;». Ανάλογα ερωτήματα διατυπώνονται σήμερα και για τις ΜΚΟ».

Η Συνταγματική κατοχύρωση και η θεσμική αναβάθμιση των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών είναι μία δεδομένη αναγκαιότητα στην Ελλάδα λόγω των προβλημάτων αυτών. Χρειάζεται μία άνωθεν επιβολή για να ανοίξει και να είναι πιο ισχυρός ο διάλογος, καθώς θα αποτελεί πλέον συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να περιλαμβάνει τις ΜΚΟ στις διαβουλεύσεις που τις αφορούν. Με την αναθεώρηση θα δημιουργηθεί ένα τρίγωνο μεταξύ Δημοσίου-Κοινωνία Πολιτών-Ιδιωτικός Τομέας. Η έννοια δηλαδή της δημόσιας υπόθεσης κατά τη συνταγματολόγο κα Λ. Παπαδοπούλου θα είναι κοινή και του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Θα δοθεί το πλαίσιο το οποίο θα εντάσσει τις ΜΚΟ στο αναπτυξιακό σύστημα της χώρας, καθώς θα αναγνωρίσει την υπόστασή τους ως οργανισμούς. Θα ευνοηθεί η ανάπτυξη νομικού πλαισίου αναγνώρισης και υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών. Θα αναγνωριστεί ο ρόλος του ενεργού πολίτη. Συνολικά, η αναθεώρηση του Συντάγματος θα ανοίξει νέες δυνατότητες για την ανανέωση του πολιτικού συστήματος με την ενδυνάμωση της θέσης της «κοινωνίας των πολιτών» και την ενίσχυση της συμμετοχής στην πολιτική διακυβέρνηση.

Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Συστάθηκε, ως ενιαία έκφραση 800 και πλέον μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) της χώρας, μεταξύ των οποίων και οι μεγαλύτερες σε αριθμό μελών αλλά και σε εμβέλεια δραστηριοτήτων. Στόχος της η συνταγματική αναβάθμιση και κατοχύρωση της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης καθώς και η συνολική θεσμική αναβάθμιση των σχέσεων του Τρίτου Τομέα με το κράτος στην Ελλάδα

Με τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης το 2007 που έμεινε ανολοκλήρωτη η Καμπάνια πέτυχε τη συμπερίληψη άρθρου με αναφορά στην κοινωνία πολιτών. Ο στόχος για τη Συνταγματική αναβάθμιση των οργανώσεων παραμένει βασική επιδίωξη της Καμπάνιας. Παράλληλα από το 2009 έχει πραγματοποιηθεί συστηματική μελέτη των ζητημάτων που απασχολούν τις οργανώσεις στις σχέσεις τους με το Κράτος καθώς και αριθμός συναντήσεων με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και κυβερνητικών στελεχών. Τελικό προϊόν της διαδικασίας αυτής είναι η στοιχειοθέτηση ενός προσχεδίου νόμου για τον Εθελοντισμό και τις Οργανώσεις. Η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τον Τρίτο Τομέα στη Ελλάδα αποτελεί σήμερα βασικό ζητούμενο για τη διαφανή και παραγωγική συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων και της Πολιτείας αλλά και για την ολοκληρωμένη διαχείριση της λειτουργίας των οργανώσεων.

Τέλος, η Καμπάνια δραστηριοποιείται και στον άξονα της αυτοδέσμευσης και αυτοδιαχείρισης των οργανώσεων αναγνωρίζοντας πως οι αρμοδιότητες συνοδεύονται πάντα και από αυξημένες δημόσιες ευθύνες. Έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αρχών αυτοδέσμευσης με την ονομασία Α.Π.Ο.Π.Λ.Ο.Υ.Σ. που συνυπογράφουν οργανώσεις μέλη του δικτύου της Καμπάνιας ενώ σύμφωνα με τη φιλοσοφία του δικτύου παραμένει ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλες τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις.

Η «Καμπάνια», τήρησε και θα συνεχίσει να τηρεί την αποκλειστική ενασχόλησή της με τα ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών, συνεργαζόμενη θετικά με όλες τις δημόσιες αρχές και σχεδιάζει ήδη τα επόμενα βήματα για την προώθηση και αναβάθμιση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα.

.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr