Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Πρωτοβουλίες/Παρεμβάσεις >
Η Ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας κερδίζεται και χάνεται καθημερινά

 

Αθήνα, 1/3/2012

Με την υπερψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης από την Ελληνική Βουλή το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου 2012 και την επίτευξη συμφωνίας για τη διαχείριση του χρέους και τη μακροπρόθεσμη στήριξη της Ελλάδας στο Eurogroup της 19ης Φεβρουαρίου 2012, έγινε ένα βήμα προς την αποτροπή μιας άτακτης χρεοκοπίας που θα οδηγούσε την Ελλάδα σε έξοδο από την Ευρωζώνη και θα έβαζε σε δοκιμασία τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγοντας τον δρόμο σε ανιστόρητους και επικίνδυνους πολιτικούς πειραματισμούς.

Η στάση πληρωμών και οι συνακόλουθοι περιορισμοί στις πάσης φύσεως συναλλαγές είναι ασυμβίβαστα με την παραμονή της χώρας στο Ευρώ και "θα μπορούσαν να οδηγήσουν

σε αυταρχικά μέτρα που θα δικαιολογούσαν την αναστολή δικαιώματος ψήφου και ‘οικιοθελή’ αποχώρηση της Ελλάδας, σε μία εποχή μεγάλης αστάθειας και σε μια ευαίσθητη περιοχή με ανερχόμενες περιφερειακές υπερδυνάμεις. Μαγικές και ευχάριστες λύσεις δεν υπάρχουν και όσοι το αποκρύπτουν δεν υπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή πορεία όμως δεν είναι δεδομένη. Οι κίνδυνοι παραμένουν. Υπάρχουν πολλά που θα πρέπει ν’ αλλάξουν, όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά και σ’ αυτόν της κρατικής διοίκησης, ώστε να πούμε ότι μια αργή διαδικασία έχει εν πολλοίς ολοκληρωθεί.

Η αντίληψη ότι η ισότιμη μεταχείριση των κρατών – μελών προϋποθέτει μια εύρωστη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση δεν είναι δημοκρατικά ορθή και απειλεί να δυναμιτίσει το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, όπως ακριβώς από την άλλη και η συνεχής επίκληση από ελληνικής πλευράς περί ιδιαιτερότητας, που ουσιαστικώς συνίσταται στην άρνηση θεμελιωδών εννοιών και πρακτικών, όπως είναι ο σεβασμός των νόμων, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η ελεγξιμότητα, και η αποτελεσματικότητα.

Κατά συνέπεια όσοι υπερασπίζονται την ευρωπαϊκή πορεία και το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον της Ελλάδας, αλλά ενδίδουν σε μία από τις παραπάνω εσφαλμένες απόψεις, οδηγούνται στο ακριβώς αντίθετο, δηλαδή, στο κλείσιμο των κοινωνιών και στην εξασθένιση των ευρωπαϊκών αξιών, που δεν είναι άλλες από τη σύζευξη της ελευθερίας με την ατομική υπευθυνότητα μέσα στο πλαίσιο μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών, που διαλέγονται και δίνουν λύσεις στα προβλήματα με σκοπό την κοινή ευημερία και ασφάλεια.

Η οικονομική κρίση, παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα ελληνική, θέτει σε δοκιμασία την προσήλωση όλων στους κοινούς στόχους και αξίες που ορίζουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, την ευρωπαϊκή ταυτότητα, την ουσία της ίδιας της έννοιας της Ευρώπης, τόσο μεταξύ των Ελλήνων όσο και των λοιπών Ευρωπαίων.

Η Ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας είναι αναγκαία για λόγους διατήρησης και διεύρυνσης των δημοκρατικών θεσμών μακριά από ολέθριες πρακτικές του παρελθόντος, που συνέβαλαν και στην εξασθένιση της οικονομικής βιωσιμότητας της. Εξίσου όμως αναγκαία είναι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αντιπροσωπευτικών θεσμών και η επιτάχυνση της πολιτικής ενοποίησης με την υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού Συντάγματος για μια ομοσπονδιακή, δημοκρατική και αλληλέγγυα Ευρώπη, ώστε, μεταξύ άλλων, να μην στοχοποιούνται λαοί και κοινωνικές ομάδες άδικα και να εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση αγωνίζεται για την άρση των υπονομευτικών για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον προκαταλήψεων και θεωρεί υποχρέωσή της να επισημάνει τους σοβαρούς κινδύνους, απευθυνόμενη τόσο στους πολίτες όσο και στους πολιτικούς εντός και εκτός Ελλάδας.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr