Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα >
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ ξεκινά την συγκέντρωση των αιτήσεων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες της Ανατολικής Αττικής& του Δυτικού Τομέα.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής ως ημέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 και ως ημέρα λήξης η Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 και ώρες 09.00 -14.00.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ), Ομήρου 54, Τ.Κ. 10672 Αθήνα, υπόψη κας Ανδρωνά Κατερίνας.

Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής που θα απασχοληθούν από το ΕΚΠΕΘΕ είναι σαράντα εφτά (47) άτομα.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής , η Ανακοίνωση, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκονται αναρτημένες:

-στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΚΠΕΘΕ

-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

-στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΠ Ραφήνας

-στον πίνακα ανακοινώσεων του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μάτι

-στον πίνακα ανακοινώσεων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Για να δείτε την προκήρυξη για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής πατήστε εδώ

Για να δείτε και να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε και να κατεβάσετε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης πατήστε εδώ

Για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αττικής ως ημέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 και ως ημέρα λήξης η Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 και ώρες 09.00 -14.00.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ), Ομήρου 54, Τ.Κ. 10672 Αθήνα, υπόψη κας Ανδρωνά Κατερίνας.

Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα που θα απασχοληθούν από το ΕΚΠΕΘΕ είναιείκοσι οχτώ(28) άτομα.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα, η Ανακοίνωση, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκονται αναρτημένες:

-στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΚΠΕΘΕ

-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιλίου

-στον πίνακα ανακοινώσεων του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης & Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής "Πάρκο Τρίτση"

-στον πίνακα ανακοινώσεων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα

Για να δείτε την προκήρυξη για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα πατήστε εδώ

Για να δείτε και να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε και να κατεβάσετε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης πατήστε εδώ

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr