Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ 15Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Διευκρινήσεις για το Διαγωνισμό Τροφοδοσίας της 15ης Ιουλίου 2019 για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη

Διευκρινήσεις στους υποψήφιους του διαγωνισμού της 15/7/2019

Διευκρινίζεται ότι:

1. Η ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών είναι η 15η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Τυχόν άλλες ημερομηνίες που, από σφάλμα παρεισέφρησαν, δεν ισχύουν.

2. Σχετικά με την αίτηση συμμετοχής: απλό έγγραφο του υποψηφίου (ή του νομίμου εκπροσώπου) με το οποίο ζητείται η παραλαβή της προσφοράς,

3. Όπως αναφέρεται, στον διαγωνισμό, ο κάθε προσφέρων θα υποβάλει ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ επί της μέσης τιμής των προϊόντων της ομάδας. Θεωρείται αυτονόητο ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας να επιλέξει προϊόντα της ομάδας σε ποσότητες που η ίδια θα αποφασίσει.

4. Το πρότυπο της προσφοράς υπάρχει στο ηλεκτρονικό αρχείο της διακήρυξης. Ο υποψήφιος δεν έχει την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής. Απλώς, δίνεται η δυνατότητα και ηλεκτρονικής υποβολής.

Για το ΕΚΠΕΘΕ

Α. Ανδρωνά

Επιστημονική Υπεύθυνη

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr