Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΙΝΟΗ

Συνοπτικός Διαγωνισμός στα πλαίσια του προγράμματος Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ινόη με κωδικό ΟΠΣ 5048455, για επείγουσες εργασίες κτρίου Σεπολίων, λόγω μετεγκατάστασης.

Πρόσκληση συνοπτικού διαγωνισμού

Χρη΅ατοδότηση : Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και Ευρωπαϊκό Τα΅είο Ασύλου-AMIF

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr