Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΙΝΟΗ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών χειμερινού ρουχισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Κυψέλη με κωδ ΟΠΣ 5032873 και Ινόη με κωδ ΟΠΣ 5048455.

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Χειμερινού Ρουχισμού.

Χρη΅ατοδότηση : Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και Ευρωπαϊκό Τα΅είο Ασύλου-AMIF

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr