Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος

ΔΡΑΣΗ: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ?ΕΥΤ?Ν ΑΝΗΛΙΚ?Ν ΙΝΟΗ ΕΡΓΟ : ΕΙ?Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος του θέ΅ατος ΅ε κωδικό ΟΠΣ 5048455, προσκαλούνται οι ενδιαφερό΅ενοι οικονο΅ικοί ?ορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισ΅ού 14.000.00 e πλέον Φ.Π.Α. και 17.360.00 e περιλα΅βανο΅ένου Φ.Π.Α., ΅ε ελεύθερη συ΅πλήρωση τι΅ολογίου, στο συνη΅΅ένο υπόδειγ΅α προσφοράς.

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος ?ΡΑΣΗ: ?ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ?ΕΥΤ?Ν ΑΝΗΛΙΚ?Ν ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ ΕΡΓΟ : ΕΙ?Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος του θέ΅ατος ΅ε κωδικό ΟΠΣ 5032873, προσκαλούνται οι ενδιαφερό΅ενοι οικονο΅ικοί ?ορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΕΙ?Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΕΙ?Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισ΅ού 14.000.00 e πλέον Φ.Π.Α. και 17.360.00 e περιλα΅βανο΅ένου Φ.Π.Α., ΅ε ελεύθερη συ΅πλήρωση τι΅ολογίου, στο συνη΅΅ένο υπόδειγ΅α προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κυψέλη

Χρη΅ατοδότηση : Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και Ευρωπαϊκό Τα΅είο Ασύλου-AMIF

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr