Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

 Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος ?ΡΑΣΗ: ?ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ?ΕΥΤ?Ν ΑΝΗΛΙΚ?Ν ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Τακτικής Συντήρησης Κτιρίου

Στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος του ?έ΅ατος ΅ε κωδικό ΟΠΣ 5032873, προσκαλούνται οι ενδια?ερό΅ενοι οικονο΅ικοί ?ορείς όπως αποστείλουν προσφορά για Υπηρεσίες Τακτικής Συντήρησης Κτιρίου, (πιν. 1, 2) ενδεικτικού προϋπολογισ΅ού 4838.71€ πλέον Φ.Π.Α. και 6000.00€ πε?ιλα΅βανο΅ένου Φ.Π.Α., ΅ε ελεύθερη συ΅πλήρωση τι΅ολογίου, στο συνη΅΅ένο υπόδειγ΅α προσφοράς.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Χρη΅ατοδότηση : Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και Ευρωπαϊκό Τα΅είο Ασύλου-AMIF

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr