Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ-ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος ?ΡΑΣΗ: ?ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ?ΕΥΤ?Ν ΑΝΗΛΙΚ?Ν ΙΝΟΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤ?Ν - ΚΟΥΡΤΙΝ?Ν

Στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος του ?έ΅ατος ΅ε κωδικό ΟΠΣ 5048455, προσκαλούνται οι εν- διαφερό΅ενοι οικονο΅ικοί ?ορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤ?Ν - ΚΟΥΡΤΙΝ?Ν, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισ΅ού 6500.00€ πλέον Φ.Π.Α. και 8060.00€ περιλα΅βανο΅ένου Φ.Π.Α., ΅ε ελεύθερη συ΅πλήρωση τι΅ολογίου, στο συνη΅΅ένο υπό- δειγ΅α προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Χρη΅ατοδότηση : Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και Ευρωπαϊκό Τα΅είο Ασύλου-AMIF

 

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr