Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος ?ΡΑΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ?ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ?ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Τεχνικού Συ΅βούλου

Στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος του ?έ΅ατος ΅ε κωδικό ΟΠΣ 5075967, προσκαλούνται οι εν- διαφερό΅ενοι οικονο΅ικοί ?ορείς όπως αποστείλουν προσφορά για Υπηρεσίες Τεχνικού Συ΅- ?ούλου, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισ΅ού 9677.42 e πλέον Φ.Π.Α. και 12.000.00 e περιλα΅- ?ανο΅ένου Φ.Π.Α., ΅ε ελεύθερη συ΅πλήρωση τι΅ολογίου, στο συνη΅΅ένο υπόδειγ΅α προσφοράς

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Χρη΅ατοδότηση : Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και Ευρωπαϊκό Τα΅είο Ασύλου-AMIF

 

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr