Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Περιοδικό >
Ταυτότητα- Περιεχόμενο
Το περιοδικό "Ευρωπαϊκή Έκφραση" είναι μία τριμηνιαία έκδοση ευρωπαϊκού προβληματισμού που απευθύνεται στην πανεπιστημιακή / επιστημονική κοινότητα, τους λειτουργούς του δημοσίου βίου, των ΜΜΕ, τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, την κριτική θεώρηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης, την ανάπτυξη και κινητοποίηση της κοινωνίας πολιτών και την προσαρμογή της Ελλάδας στην πορεία αυτή. Η έκδοση πραγματοποιείται τακτικά από το 1990 με συντελεστές νέους επιστήμονες, νέους ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες των οποίων η εργασία προσφέρεται σε εθελοντική βάση. Το περιοδικό προέρχεται και συνεργάζεται με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ευρωπαϊκή Έκφραση διατηρώντας ωστόσο την αυτονομία του.


© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr