Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Περιοδικό >
Αναγνώστες- Συνδρομητές
  • 1.500 τεύχη σε συνδρομητές
  • 350 τεύχη σε βουλευτές, Ευρωβουλευτές, πρώην Ευρωβουλευτές
  • 150 τεύχη σε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομάρχες και Γ.Γ. Περιφερειών
  • 200 τεύχη σε διοικητές οργανισμών και τραπεζών, διευθύνοντα στελέχη ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων οργάνων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • 100 τεύχη σε καθηγητές πανεπιστημίου
  • 50 τεύχη σε πρεσβείες και προξενεία
  • 200 τεύχη σε δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες παν/μίων, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών
  • 150 τεύχη σε μαζικά μέσα επικοινωνίας, εφημερίδες, περιοδικά, δημοσιογράφους
  • 200 τεύχη σε ιδρύματα, οργανώσεις και φορείς πολιτικής και επιστημονικής έρευνας
  • 300 τεύχη διανέμονται επιλεκτικά σε συνέδρια, εκδηλώσεις, σεμινάρια κ.λ.π.

Νέοι και νέες, επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση, έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις, ενεργό συμμετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες ευρύτερου οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα και τον δημόσιο βίο, χωρίς το περιοδικό να εκφράζει οποιονδήποτε κομματικό φορέα, εργαζόμενοι σε μεσαίες, ανώτερες και ανώτατες θέσεις τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και σε διεθνείς οργανισμούς.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr