Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα >
Eυρωπαϊκή ήμερα για τα δικαιώματα των ασθενών

Σχετικά αρχεία


Η Ευρωπαϊκή Έκφραση συμμετέχει τα τελευταία χρόνια στον πανευρωπαϊκό εορτασμό της ημέρας που αφιερώθηκε στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών. Μετά από την πρωτοβουλία και υπό την καθοδήγηση της Active Citizenship Network (ACN) ή Cittadinanzattiva, μιας ιταλικής οργάνωσης που δρα στο χώρο της Κοινωνίας Πολιτών και συνεργάζεται με 100 περίπου Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανά την Ευρώπη, προωθήθηκε η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών, αλλά και των φορέων υγείας μέσω της κατάστρωσης μιας «Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών», που συνέταξαν 16 οργανώσεις.

Υλοποιώντας πλέον το όραμα ενός ετήσιου εορτασμού για τη διεύρυνση της προστασίας των δικαιωμάτων που αφορούν στην υγεία των πολιτών, η ACN εξειδικεύει το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία που εγγυάται το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να παρέχεται πράγματι σε όλους μια πλήρης προστασία και όχι μια απλή γενική θεωρητική διακήρυξη.

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση λαμβάνει ενεργά μέρος στην πανευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια, έχοντας αναλάβει την ανάρτηση αφισών και τη διανομή φυλλαδίων και ενός αριθμού κονκάρδας σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, σε ασθενείς στις αίθουσες αναμονής και σε ιδιωτικά ιατρεία, τα οποία αναγράφουν το σκοπό του εορτασμού και αναλύουν τα 14 δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνει ο ασθενής. Επίσης, η καμπάνια γνωστοποιείται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση ανάλογων δραστηριοτήτων, καθώς και σε ΜΚΟ και σε εθελοντές, είτε ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας είτε όχι. Τέλος, στα πλαίσια εκδήλωσης για την Ποιότητα Ζωής της τρίτης ηλικίας θα πραγματοποιηθεί εισήγηση ιατρού σχετικά με την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων και την κατάσταση τους στη χώρα μας.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr