Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα >
Το περιβάλλον και οι τέχνες μέσα από τη δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου

 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Το πρόγραμμα «Το περιβάλλον & οι τέχνες μέσα από τη δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου» απευθυνόταν σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέσω αυτών έγινε προσέγγιση και των γονέων τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο το πρόγραμμα είχε ως στόχο την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με δραστηριότητες που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα του ατόμου και οδηγούν σε μια θετική στάση απέναντι στη ζωή. Στόχοι επίσης του προγράμματος ήταν επίσης η ανάδειξη της αναγκαιότητας για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στο περιβάλλον που ζει, την επαφή με τη φύση και τον υπαίθριο χώρο της γειτονιάς.

Αποσκοπούσε ακόμη στην ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων για την δυνατότητα να βιώσουν την καθημερινότητα της ζωής και γενικότερα την πραγματικότητα, ερχόμενοι σε επαφή με το μύθο, και την προώθηση της εξοικείωσης με το φυσικό περιβάλλον. Τέλος το πρόγραμμα στόχευε στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για τη δυνατότητα χρήσης του ανακυκλώσιμου υλικού ως χρηστικού αντικειμένου και ως μέσου μουσικής έκφρασης και η προώθηση των αξιών της ομαδικότητας και της συνεργασίας των μελών μιας κοινωνίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξήχθησαν 15 δίωρες συναντήσεις στο Κ.Ε.Ε-ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ(Παλαιό 1ο Δημοτικό Σχολείο), Κεντρική Πλατεία Παιανίας και ώρα 6.30-8.30 μμ. και ολοκληρώθηκε με κεντρική εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης στην Παιανία την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008.

Η περιοχή της Παιανίας έχει χαρακτηριστικά περιαστικού χώρου με έντονη την επιρροή της μεγαλούπολης των Αθηνών και δυνατότητα επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Αυτές τις δύο παραμέτρους μέσω του σχεδίου δράσης προσέγγισαν οι ομάδες στόχου στο πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, ώστε οι αυριανοί πολίτες να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στο περιβάλλον που ζουν και να εκμεταλλεύονται δημιουργικά τις δυνατότητες που τους παρέχονται. Αυτό είναι το ζητούμενο και η πρόσκληση του μέλλοντος για τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες.

 

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr