Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα > Προγράμματα ΕΕΚΑΝΑ > >
Αρχαιολογία, Γεωγραφία και Οικολογία στο Μαραθώνα

Σχετικά αρχεία

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Αρχαιολογία, Γεωγραφία & Οικολογία στο Μαραθώνα" υπήρξαν οι κάτωθι στόχοι:

  1. Ανάδειξη της αρχαιολογικής και οικολογικής σημασίας του Μαραθώνα
  2. Οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και αύξηση της απασχολισιμότητας, μέσω της αύξησης του τουριστικού ενδιαφέροντος
  3. Ευαισθητοποίηση των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση και την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
  4. Έκδοση εύληπτου και πρακτικού οδηγού με ιστορικά στοιχεία του Μαραθώνα, με παράλληλη καταγραφή της εναπομείνασας χλωρίδας, πανίδας και παραγωγή χάρτη
  5. Σχεδίαση πρότασης προς την τοπική αυτοδιοίκηση για εύκολη και συνδυασμένη πρόσβαση (και άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) σε σημεία αυξημένης οικολογικής και ιστορικής αξίας.

Η επιλογή του Μαραθώνα έγινε λόγω του ανεξάντλητου και υψηλής σημασίας αρχαιολογικού πλούτου το οποίο ωφείλεται στην οικογεωγραφία της. (Εύφορη γή, πλoύσια πανίδα και χλωρίδα, λεκάνη απορροής ομβρίων)

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr