Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Συνεργασίες/Δίκτυα/Δομές >
ΕΣΥΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Ν.)

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998, μετά από μεγάλη και μακρόχρονη προσπάθεια των νεολαιών των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών οργανώσεων νέων της χώρας μας και απέκτησε αιρετή διοίκηση τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Το Ε.ΣΥ.Ν. είναι ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ομοσπονδία οργανώσεων νέων.

Σήμερα συγκροτείται από πενήντα εννέα οργανώσεις νέων (έξι νεολαίεςπολιτικών κομμάτων και μεγάλο αριθμό μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων), δηλαδήτο μεγαλύτερο μέροςτης οργανωμένης ελληνικής νεολαίας.Στόχος του είναι η ενίσχυση του ρόλουκαι ο συντονισμός των δράσεων των οργανώσεων μελών του. Το Ε.ΣΥ.Ν. σύμφωνα με τον αριθμό των μελών των οργανώσεων του, αντιπροσωπεύει πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οργανωμένους έλληνες νέους και νέες.

To Ε.ΣΥ.Ν. αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της ελληνικής Νεολαίας στο εξωτερικό και το συνομιλητή της κυβέρνησης στο εσωτερικό επίπεδο. Είναι η επίσημη εθνική δομή νεολαίας της χώρας μας. Εκπροσωπεί την ελληνική νεολαία στο εσωτερικό συμμετέχοντας (θεσμικά) στη Διυπουργική Επιτροπή για τη Νεολαία, στην Επιτροπή Διοργάνωσης της Βουλής των Εφήβων, στην Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού κ.ά., ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει σε δεκάδες δίκτυα και συσπειρώσεις της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών.Στο εξωτερικό εκπροσωπεί την Ελληνική Νεολαία συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, στο Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας, στο Διεθνές Συμβούλιο Γαλλόφωνης Νεολαίας, στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., στο Συμβούλιο Νεολαίας της UNESCO.

Οι οργανώσεις-μέλη του Ε.ΣΥ.Ν. το καθιστούν ένα από τα μεγαλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα στην Ευρώπη. Διατηρώντας την αυτονομία τους, συμμετέχουν στο Ε.ΣΥ.Ν. ισότιμα, χωρίς αποκλεισμούς με βάση το θρήσκευμα, τη φυλή, τη διαφορετικότητα, την σεξουαλική προτίμηση, διαμορφώνοντας κατά τον τρόπο αυτό ένα ευρύτατο πεδίο διαλόγου και ανάδειξης των προβληματισμών για τα ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία της χώρας μας. Το Ε.ΣΥ.Ν. ξεπερνά κομματικές, ιδεολογικές, κοινωνικές δεσμεύσεις προκειμένου να αναζητήσει λύσεις και προτάσεις, χαράζοντας μια νέα πολιτική για τη Νεολαία, από τη Νεολαία.

Έχοντας σαν στόχο τη διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των νέων για θέματα που τους απασχολούν, το Ε.ΣΥ.Ν. υλοποιεί ημερίδες, συνέδρια, πολιτιστικά και άλλα προγράμματα, σεμινάρια και δράσεις που στοχεύουν άμεσα τους νέους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΥΝ

1. Πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης, αποστολή επιστολών και παρεμβάσεις (1990-1998)

2. Έκδοση ειδικού αφιερώματος του περιοδικού Ευρωπαϊκή Έκφραση (Τεύχος 10/1993: Νεολαία και Ευρώπη - Έρευνα: ΕΣΥΝ) με σκοπό την ενημέρωση, τον προβληματισμό και την ανάδειξη του αιτήματος για τη δημιουργία ΕΣΥΝ, Ιανουάριος 1994

3. Ενεργός συμμετοχή στο συνέδριο των Δελφών του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Γ.Γ.Ν.Γ. με θέμα "συνάντηση για την ευρωπαϊκή συνεργασία" και προοπτική τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, 6-9.6.1996

4. Συντονισμός των μικρών ΜΚΟ σχετικά με το ΕΣΥΝ, 6-10.1996

5. Συμμετοχή σε σειρά συναντήσεων προετοιμασίας για τη δημιουργία του ΕΣΥΝ,1996-'97

6. Πολιτική απόφαση σχετικά με τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, 30.9.1998

7. Συμμετοχή στην ιδρυτική συνέλευση του ΕΣΥΝ, Ξενοδοχείο Διβάνη Ακρόπολις, 6-7.11.1998

8. Eνεργός συμμετοχή στο ΕΣΥΝ και στις Επιτροπές του. Συμμετοχή στο 1ο Συμβούλιο Μελών του ΕΣΥΝ, Ιανουάριος 1999, Λιβαδειά

9. Συμμετοχή στη Γ.Σ. του ΕΣΥΝ, Θεσσαλονίκη, 16-18.7.1999, Ν.Αθανασιάδου, Β.Πολυζωίδη, Μ.Μαρινάκης, Γ.Σπανός

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr