Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική
Οργάνωση χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα, που
ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,
την Κύπρο και τον διεθνή χώρο.

ΤΕΥΧΟΣ

Διπλό τεύχος για το περιοδικό Ευρωπαϊκή Έκφραση ISSUE 101-102 # April-September 2016 # 2nd – 3rd Quarter 2016Ελάτε σε επαφή μαζί μας:

Επικοινωνία
Συνδρομές
Τα σχόλιά σας
Προκήρυξη Θεσεων Εργασιας ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16

Προκήρυξη Θεσεων Εργασιας Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α.Π. 8/07-01-2021 Απόφαση Συµφωνίας Επιδότησης, την προετοιµασία και λειτουργία ∆ύο (2) Μονάδων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και άνω ( « ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ » ή ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 5072967). Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοινώνει την πρόσληψη των παρακάτω θέσεων εργασίας: Συντονιστής Μονάδας (Θέσεις 2) Κοινωνικός Λειτουργός (Θέσεις 3) Εκπαιδευτικός (Θέσεις 1) Φροντιστής (Θέσεις 7) ∆ιερµηνέας 1 (Θέσεις 2) Νοµικός - ∆ικηγόρος (Θέσεις 1)
Μάθετε περισσότερα

#VapingChangedMyLife, η Ευρωπαϊκή Έκφραση ξεκινάει μία καμπάνια ευαισθητοποίησης για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών σε δυνητικά ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις αντί του καπνίσματος.

#VapingChangedMyLife, η Ευρωπαϊκή Έκφραση ξεκινάει μία καμπάνια ευαισθητοποίησης για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών σε δυνητικά ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις αντί του καπνίσματος.
Μάθετε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ ; ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση του Ν.Π. Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ευρωπαϊκής Έκφρασης στην Κυψέλη» , με κωδικό ΟΠΣ 5032873, προκηρύσσει και ζητά να προσλάβει έναν Νοσηλευτή.
Μάθετε περισσότερα


© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr