Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική
Οργάνωση χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα, που
ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,
την Κύπρο και τον διεθνή χώρο.

ΤΕΥΧΟΣ

Διπλό τεύχος για το περιοδικό Ευρωπαϊκή Έκφραση ISSUE 101-102 # April-September 2016 # 2nd – 3rd Quarter 2016Ελάτε σε επαφή μαζί μας:

Επικοινωνία
Συνδρομές
Τα σχόλιά σας
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ στο πλαίσιο της δράσης Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032873, ζητά να προσλάβει Διοικητικό Υπάλληλο. Διάρκεια σύμβασης: 8μήνες, Σύμβαση Έργου Έναρξη εργασίας: ¶μεσα Τόπος Εργασίας: Κεντρικά Γραφεία ΕΚΠΕΘΕ -Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη Αποστολή βιογραφικών & συνοδευτικής επιστολής έως 23/4/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekfrasi@ekfrasi.gr ή στην Ομήρου 54 -10672
Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ Προθεσμία Υποβολής βιογραφικών: Τετάρτη 28/4/2021. Υποβολή Βιογραφικών -Συνοδευτικής Επιστολής στο ekfrasi@ekfrasi.gr
Μάθετε περισσότερα

Προκήρυξη Θεσεων Εργασιας ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16

Προκήρυξη Θεσεων Εργασιας Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α.Π. 8/07-01-2021 Απόφαση Συµφωνίας Επιδότησης, την προετοιµασία και λειτουργία ∆ύο (2) Μονάδων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και άνω ( « ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ » ή ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 5072967). Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοινώνει την πρόσληψη των παρακάτω θέσεων εργασίας: Συντονιστής Μονάδας (Θέσεις 2) Κοινωνικός Λειτουργός (Θέσεις 3) Εκπαιδευτικός (Θέσεις 1) Φροντιστής (Θέσεις 7) ∆ιερµηνέας 1 (Θέσεις 2) Νοµικός - ∆ικηγόρος (Θέσεις 1)
Μάθετε περισσότερα


© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr