Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝ - 7/12/2012

Το έργο «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην περιοχή Μάνδρας-Ειδυλλίας» αποσκοπεί να εντάξει στην αγορά εργασίας 80 άνεργους στην περιοχή μας, προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του τριτογενούς τομέα. Ειδικότερα, στόχος είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση των ανέργων, που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών), θα διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι ωφελούμενοι αλλά και οι Τοπικοί Φορείς για τη Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, μέσα από την υλοποίηση του έργου «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην περιοχή Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» Επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η πράξη «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιοχή Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» υλοποιείται στο πλαίσιο ΕΣΠΑ & του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΙΘΑΙΡΩΝ» συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

Συντονιστής: Ακμή Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρία, Δήμος Μάνδρας Ευδυλλίας, ΕΕΟ Group Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων, Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Δυτικής Αττικής, Ένωση-«Σύλλογος Εμπόρων Ελευσίνας & Πέριξ», Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Θριασίου & Πέριξ, Αρωγή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Ακμή Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, Fax: 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr