Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» - 27/5/2013

Συμμετοχική Ηγεσία στην Πράξη

Πως μπορεί να οικοδο­μηθεί και να λειτουργή­σει ένα πολιτικό κόμμα στην φιλελεύθερη επο­χή//

Η Επέκεινα Χώρα σε συνεργασία με το Friedrich Naumann Foundation for Freedom (Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευ­θερία) και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Έκφρασης σας καλούν σε ένα 6ήμερο βιωματικό εργαστήριο με θέμα την οικοδόμηση και τη λειτουργία ενός πολιτικού κόμματος ή πολιτικού φορέα με βάση την συμμετοχική ηγεσία σε μία φιλελεύθερη εποχή. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η γνωριμία νέων ανθρώπων που θέ­λουν να ασχοληθούν με τα κοινά, με τεχνικές και μεθόδους της συμ­μετοχικής ηγεσίας και η χρήση αυτών έτσι ώστε να οραματιστούμε μαζί τις αρχές και τις δημοκρατικές αξίες που θα θέλαμε να διέπουν ένα πολιτικό κόμμα ή έναν οργανισμό που ασχολείται με τα κοινά. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα συζητήσουμε για πολιτικές αξί­ες, τρόπους οργάνωσης ενός πολιτικού φορέα, πολιτικές στρατηγικές, θα εμπνευστούμε από φιλελεύθερες ιδέες και εν γένει θα οικοδομή­σουμε μία κουλτούρα συλλογικής λήψης αποφάσεων. Παράλληλα θα μάθουμε συμμετοχικές τεχνικές ως έναν τρόπο να μετατρέπουμε τις ιδέες μας σε πραγματικότητα μέσα από τη συνεργασία και τη συμ­μετοχή. Επιπλέον θα εστιάσουμε στην ενδυνάμωση των εαυτών μας σαν ηγέτες των νέων μορφών πολιτικών δράσεων. Στοιχεία του σεμιναρίου, η κομματική οικοδόμηση, οι πολιτικές αξίες αρχές και όραμα, η επιλογή πολιτικού προσωπικού, η κομματική δη­μοκρατία, η φιλελεύθερη έμπνευση, οι πολιτικές στρατηγικές, η συμ­μετοχική ηγεσία και τέλος η έμφαση στις διαδικασίες σε σχέση με την αποτελεσματικότητα. Κατά την τελευταία ημέρα θα λάβει χώρα ένα μοναδικό παιχνίδι προ­σομοίωσης με τη συμμετοχή ηγετικών πολιτικών προσώπων, που θα στηρίζεται στις γνώσεις και εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί Το εργαστήριο θα καθοδηγείται από επαγγελματίες και θεματοφύ­λακες του δικτύου Art of Hosting (www.artofhosting.org). Θα λάβει χώρα στη Βίτσα Ζαγορίου Ηπείρου και θα περιλαμβάνει δραστηριό­τητες στη φύση.

Ελάτε μαζί μας από Δευτέρα 15 Ιουλίου έως Σάββατο 20 Ιουλίου 2013. Προαιρετικά μπορείτε να μείνετε ακόμα μία μέρα στην περιοχή για ξενάγηση την Κυριακή 21 Ιουλίου.

Τι είναι η συμμετοχική ηγεσία//

Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος και κατακερματισμένος οι πραγμα­τικές λύσεις δεν βρίσκονται σε έναν ηγέτη ή μία άποψη αλλά στην μεγαλύτερη εικόνα της συλλογικής νοημοσύνης. Η συμμετοχική ηγεσία αφορά μεθόδους και νοητικά μοντέλα τα οποία δημιουργούν τις κα­τάλληλες συνθήκες έτσι ώστε το σύνολο των ιδεών, απόψεων και ικανοτήτων μίας ομάδας ατόμων να αναδυθούν με ένα δημιουργικό τρόπο. Η συμμετοχική ηγεσία βασίζεται στις αρ­χές αυτό-οργάνωσης, συμμετοχής και σε μη γραμμικές λύσεις δίνοντας έμφαση στην ατομική και συλλογική εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα ασχοληθούμε:

 • με μοντέλα και τεχνικές για αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας
 • με τον σχεδιασμό και τη μεθοδολογία ενασχόλησης τόσο σαν άτομα αλλά και σαν ομάδα σε συζητήσεις με σκοπό τον μετασχηματισμό ενός οργανισμού
 • αρχές και πρακτικές για συλλογικό οραματισμό και λήψης αποφάσεων «από τα κάτω»
 • με τα πρότυπα συμπεριφοράς και πως μπορούμε να τα παρατηρούμε εξελίσσοντας τον εαυτό μας και το σύνολο
 • με δραστηριότητες στην φύση π.χ rafting, πεζοπορία κτλ
 • με την πιθανότητα δημιουργίας πολιτικών κομμάτων με φιλελεύθερες αρχές βασισμένων σε συμμετοχικές διαδικασίες

Το εργαστήριο είναι για:

 • άτομα 23-45 ετών
 • τα οποία έχουν ασχοληθεί με τα κοινά είτε μέσω πολιτικού είτε κοινωνικού φορέα
 • μοιράζονται φιλελεύθερες αρχές και δημοκρατικές αξίες
 • Γνωρίζουν αγγλικά σε καλό επίπεδο
 • Θέλουν να ηγηθούν μελλοντικά μίας προσπάθειας με κοινωνικό ή πολιτικό αντίκτυπο

Μία εξεταστική επιτροπή, με μέλη από τους συνδιοργανωτές Επέκεινα Χώρα και Friedrich Naumann Foundation for Freedom, θα λάβει υπόψη τους υποψήφιους για συμμετοχή, με σκοπό να επιλέξει ποιοι τελικά θα συμμετέχουν στο εργαστήριο. Ο αριθμός των ατόμων είναι περιορισμένος. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σε εύθετο χρόνο. Φιλελεύθερα κόμματα, δε­ξαμενές σκέψεις (think tanks) και ΜΚΟ καλούνται να προτείνουν υποψηφίους. Ανεξάρτητοι υποψήφιοι, εκτός κομμάτων και ομάδων, θα γίνουν δεκτοί σε περιορισμένο αριθμό.

Πρακτικά Θέματα//

Ημερομηνία:
Το εργαστήριο θα γίνει από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου μέχρι το Σάβ­βατο 20 Ιουλίου 2013. Η προβλεπόμενη αναχώρηση είναι για το Σάββατο 19.7 και προβλέπεται προαιρετική παραμονή με ξενάγηση, διάβαση Βίκου κ.λπ. την Κυριακή, 21.7.

Χώρος:
Επέκεινα Χώρα, Βίτσα, Ζαγόρι Ηπείρου. Το εργαστήριο δεν θα γίνει σε παραδοσιακού τύπου συνεδριακό κέντρο αλλά σε έναν όμορφο χώρο δίπλα στην φύση.

Τιμή συμμετοχής:
Το κόστος συμμετοχής είναι 100 ευρώ. Νέοι μέχρι 30 ετών* και άνεργοι 70 ευρώ. Για συμμετέχοντες εκτός διαδικασίας επιλογής 300 ευρώ. Για νέους μέχρι 30 ετών και ανέργους εκτός διαδικασίας επιλογής 230 ευρώ. Στο κόστος περιλαμβάνονται διαμονή (σε δίκλινα δωμάτια) και πλήρης δια­τροφή. Προβλέπεται κατ’ αποκοπήν αποζημίωση μετακίνησης. Για περισσότε­ρες πληροφορίες βλ. στις παρακάτω διευθύνσεις.

Γλώσσα:
To εργαστήριο θα είναι κυρίως στα ελληνικά. Ωστόσο θα χρειαστεί η χρήση της αγγλικής γλώσσας. Παρακαλούμε αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο εργαστήριο, συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και στείλτε τη μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό, μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουνίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@epekeinahora.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με: Ανδρωνά Κατερίνα andronak@yahoo.com και Παναγιώτα Μπαλοπούλου (pbalopoulou@ gmail.com)

*με βάση την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου


© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, Fax: 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr