Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - 11/3/2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-

ΕΚΠΕΘΕ

               

Ομήρου 54, 106 72, Αθήνα, τηλ: 210-3643223/4,  φαξ: 210-3646953

e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr         http: //www.ekfrasi.gr

           

                                                                                                                                                Αθήνα, 11/3/2014

                                                                                                                                              

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας»

 

 

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε έργα ΤΟΠΣΑ-Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση & ΤΟΠΕΚΟ-Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες και λαμβάνοντας υπόψη

 

1.            την απόφαση του νομίμου εκπροσώπου/διαχειριστή του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., Ευστάθιου Καμπουρίδη

2.            τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΕΚΠΕΘΕ

 

καλεί σε συνεργασία εξωτερικούς συνεργάτες  (σύναψη σύμβασης έργου) για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης στην  οποία συμμετέχει ως συντονιστής. Στόχος της Πράξης  είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και την ενδυνάμωση  76 ωφελουμένων που πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Aποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 50 ανέργων και στην επαγγελματική επιχειρηματική υποστήριξη 26 νέων επιστημόνων Με τις παρεμβάσεις  που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων  Επαγγελματιών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας), θα διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

Τα αντικείμενα για τα οποία ζητούνται συνεργάτες για την ανάληψη του αντίστοιχου έργου καθώς και τα τυπικά προσόντα περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα

 

α/α

Αντικείμενο Έργου

Ειδικότητα

1

Ευθύνη Δημοσιότητας,  Παρακολούθηση & υποστήριξη διαδικασιών και εργασιών σχετικών με τις ενέργειες δημοσιότητας & πληροφόρησης του έργου.

Πολιτικός Επιστήμονας/ Δημοσιογράφος / Οικονομολόγος

2

Ενέργειες Επιλογής ωφελουμένων

Ψυχολόγος/Κοινωνιολόγος/Κοινωνικός Λειτουργός

3

Δικτύωση

Απόφοιτος ΑΕΙ Θετικής Κατεύθυνσης, Πολιτικός Επιστήμονας, Κοινωνικός Επιστήμονας, Δημοσιογράφος

4

Συμβουλευτική

Ψυχολόγος/Κοινωνιολόγος/Κοινωνικός Λειτουργός/Νομικός/Απόφοιτος ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης / Οικονομολόγος

5

Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση ατομικών, κοινωνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Απόφοιτοι σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων , Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Νομικοί

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

 

Ευστάθιος Καμπουρίδης

 

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, Fax: 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr