Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - 2/9/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - 17/7/2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-

ΕΚΠΕΘΕ

Ομήρου 54, 106 72, Αθήνα, τηλ: 210-3643223/4, φαξ: 210-3646953

e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr

http: //www.ekfrasi.gr

Αθήνα, 17/7/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας»

 

 

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε έργα ΤΟΠΣΑ-Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση & ΤΟΠΕΚΟ-Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες και λαμβάνοντας υπόψη

1. την απόφαση του νομίμου εκπροσώπου/διαχειριστή του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., Ευστάθιου Καμπουρίδη

2. τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΕΚΠΕΘΕ

 

καλεί σε συνεργασία εξωτερικούς συνεργάτες (υπεργολαβία) για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» στην οποία συμμετέχει εταίρος.

Στόχος της Πράξηςείναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και την ενδυνάμωση 76 ωφελουμένων που πλήττονται με αποκλεισμό από την εργασίας στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Aποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 50 ανέργων και στην επαγγελματική επιχειρηματική υποστήριξη 26 νέων επιστημόνων.

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο για το οποίο ζητούνται συνεργάτες – υπεργολάβοι αφορά τη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη του δικτυακού τόπου της πράξης, εφαρμόζοντας ένα εικαστικό σύνολο σύμφωνο με τον χαρακτήρα του προγράμματος και η ανάπτυξη της καταλληλότερης τεχνικής υποδομής μέσω γλωσσών προγραμματισμού ώστε να υποστηρίζεται με περιεχόμενο και διαδραστικότητα ο τόπος αυτός.

Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου είναι :

 

1. Η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη του δικτυακού τόπου της πράξης

2. Η ανάπτυξη της καταλληλότερης τεχνικής υποδομής μέσω γλωσσών προγραμματισμού ώστε να υποστηρίζεται με περιεχόμενο και διαδραστικότητα ο τόπος αυτό

3. Η παροχή ποιοτικής & έγκυρης πληροφόρησης σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος.

4. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους υπευθύνους του προγράμματος.

5. Η ευχρηστία στην πλοήγηση και στην εύρεση της ζητούμενης πληροφορίας.

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΔIKAIΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες ,φυσικά και νομικά πρόσωπα , που έχουν εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων, ασκούν σχετικό επάγγελμα και έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση τουλάχιστον σε ένα παρόμοιο έργο κατά την τελευταία τριετία

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την Τετάρτη 30/07/2014 στα γραφεία μας Ομήρου 54, Αθήνα 09.00-17.00.

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

 

Ευστάθιος Καμπουρίδης

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, Fax: 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr