Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 28/7/2017

34 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ-ΨΥΚΤΙΚΟΙ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ-ΦΥΛΑΚΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση με βάση την υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 21119/23.06.2017 απόφαση του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Προγράμματος «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» και με βάση την υπ’ αριθμ. MRF-09-G-GRC Συμφωνία Επιχορήγησης μεταξύ της Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης - Council of Europe Development Bank CEB), ζητά να προσλάβει τις παρακάτω ειδικότητες χωρίς η παρούσα πρόσκληση να είναι δεσμευτική:

Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες και δυνατότητα ανανέωσης άλλους 7 μήνες

Έναρξη εργασίας: Άμεσα

Τόπος Εργασίας: Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας, Ελαιώνας Αττικής

Η αίτηση γίνετε με την αποστολή βιογραφικού & συνοδευτικής επιστολής έως 6/8/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekfrasi@ekfrasi.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης ή στα γραφεία της οργάνωσης Ομήρου 54, Κολωνάκι, 3ος 10.00-14.00 έως 4/8/2017.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη.

Η επιθυμητή προϋπηρεσία να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου.

Οι προσληφθέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υπογραφή της σύμβασης εργασίας.

ΘΕΣΕΙΣ

· 2 Διοικητικοί υπάλληλοι-Κωδικός Θέσης 1

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, υποδοχή φιλοξενουμένων, παροχή ενημερωτικού και συμβουλευτικού υλικού, επίλυση αποριών για τη λειτουργία της δομής και των παροχών που προσφέρονται, υπηρεσίες ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα, διασύνδεση με δημόσιες υπηρεσίες και δομές περίθαλψης, συνοδεία σε περίπτωση επίσκεψης σε γιατρούς/νοσοκομεία, καταγραφή αιτημάτων. Συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους της δομής

Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο Διοικητικών / Οικονομικών / Κοινωνικών Επιστημών / Θετικών επιστημών /Φιλολογίας, γνώση της αγγλικής, δεξιότητες Η/Υ, προϋπηρεσία 2 ετών, εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

· 4 Κοινωνικοί Λειτουργοί-Κωδικός Θέσης 2

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: εκτίμηση και διαχείριση κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενουμένων, λήψη κοινωνικού ιστορικού, ψυχοκοινωνική εκτίμηση ωφελούμενου, ενημέρωση φακέλου κοινωνικού και ιστορικού, αξιολόγηση αιτημάτων και παραπομπή σε υπηρεσίες. Συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους της δομής.

Επιθυμητά προσόντα, Πτυχίο αναγνωρισμένης Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, γνώση της αγγλικής, δεξιότητες Η/Υ, προϋπηρεσία 2 ετών, εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

· 4 Ψυχολόγοι-Κωδικός Θέσης 3

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: ψυχολογική εκτίμηση με τη χρήση των κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων, λήψη κοινωνικού ιστορικού-ψυχοκοινωνική εκτίμηση ωφελούμενου, ψυχολογική υποστήριξη, ενημέρωση φακέλου κοινωνικού και ψυχολογικού ιστορικού, αξιολόγηση αιτημάτων και παραπομπή σε υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις ανάλογα με το αίτημα, συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους της δομής.

Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο Ψυχολογίας, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, γνώση της αγγλικής, δεξιότητες Η/Υ, προϋπηρεσία 2 ετών, εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

· 2 Παιδαγωγοί- Κωδικός Θέσης 4

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: εκτίμηση, προσδιορισμός και διαχείριση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και προνομιακών αναγκών φιλοξενούμενων, σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους της δομής.

Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου στα Παιδαγωγικά/Φιλοσοφικής/Γυμναστικής Ακαδημίας, γνώση της αγγλικής, δεξιότητες Η/Υ, προϋπηρεσία 2 ετών, εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

· 4 Διερμηνείς-Κωδικός Θέσης 5

Καθήκοντα: Διερμηνεία και η συνδρομή του σε όλες τις διαδικασίες όπου είναι απαραίτητη η παρουσία του για την επικοινωνία του προσωπικού με τους φιλοξενούμενους της δομής, συνεργασία με τους υπόλοιπους εργαζομένους της δομής.

Επιθυμητά προσόντα: Άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά ελληνικά και τουλάχιστον μια από τις παρακάτω γλώσσες (Αραβικά, Φαρσί, Νταρί), προϋπηρεσία 2 ετών, εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

· 6 Διοικητικοί υπάλληλοι-Κωδικός Θέσης 6

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: καταγραφή των νεοεισερχομένων στη δομή, τήρηση βιβλίου εισερχομένων και εξερχομένων-γραμματειακή υποστήριξη, διοικητικές εργασίες, διαχείριση υλικοτεχνικού εξοπλισμού της δομής, συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους της δομής.

Επιθυμητά προσόντα: Απόφοιτοι Λυκείου, γνώση της αγγλικής, δεξιότητες Η/Υ, προϋπηρεσία 2 ετών, εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

· 2 Ηλεκτρολόγοι-Κωδικός Θέσης 7

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: καταγραφή, επιδιόρθωση βλαβών στους χώρους της δομής. Συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους της δομής.

Επιθυμητά προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ, ΤΕΕ, Σχολές ΟΑΕΔ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προϋπηρεσία 2 ετών

· 2 Υδραυλικοί –Κωδικός Θέσης 8

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: καταγραφή, επιδιόρθωση βλαβών στους χώρους της δομής. Συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους της δομής.

Επιθυμητά προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΕ, Σχολές ΟΑΕΔ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προϋπηρεσία 2 ετών

· 2 Ψυκτικοί –Κωδικός Θέσης 9

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: καταγραφή, επιδιόρθωση βλαβών στους χώρους της δομής. Συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους της δομής.

Επιθυμητά προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΕ, Σχολές ΟΑΕΔ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προϋπηρεσία 2 ετών

· 6 Φύλακες-Κωδικός Θέσης 9

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: υπεύθυνοι για την επιτήρηση του χώρου της δομής. Συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους της δομής.

Επιθυμητά προσόντα: Απόφοιτος Λυκείου, άδεια κατόχου υπηρεσιών ασφαλείας, προϋπηρεσία 2 ετών

 

 

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, Fax: 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr