Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ - 14/8/2017

14/8/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου: «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων ¶συλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής»

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση με βάση την υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 21119/23.06.2017 απόφαση του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Προγράμματος «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Ασυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» και με βάση την υπ’ αριθμ. MRF-09-G-GRC Συμφωνία Επιχορήγησης μεταξύ της Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης - Council of Europe Development Bank CEB), ζητά να προσλάβει Εξωτερικό Εμπειρογνώμονα για την Αξιολόγηση του Έργου. Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες και δυνατότητα ανανέωσης

Έναρξη εργασίας: Αμεσα

Τόπος Εργασίας: Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας, Ελαιώνας Αττικής

Περιγραφή: Κύριος στόχος της είναι ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας, εστιασμένος στην ποιότητα των διαδικασιών και του τρόπου διαχείρισης του έργου.

Η υποβολή προσφοράς γίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekfrasi@ekfrasi.gr έως και 22/8/2017.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, Fax: 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr