Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ - 28/6/2019

 

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση-ΕΚΠΕΘΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long term Accommodation Sites" αναζητά να προσλάβει στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα Αττικής:

1 Διερμηνέα Αραβικών

1 Διερμηνέα Γαλλικών

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 6 μήνες.

Θέση Πλήρους απασχόλησης

Για τη Θέση Διερμηνέα Γαλλικών

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη γνώση Γαλλικών
  • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση

Για τη Θέση Διερμηνέα Αραβικών

Απαραίτητα προσόντα:

  • ¶ριστη γνώση Αραβικών
  • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο ekfrasi@ekfrasi.gr

1. Βιογραφικό Σημείωμα

2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν  και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρακαι του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουκαι κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, Fax: 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr