Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα > ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΥΨΕΛΗ >
ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου:

«Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη»

με Κωδικό ΟΠΣ5131439, στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132

«Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η δράση αφορά στη λειτουργία της υφιστάμενης Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (αγοριών ηλικίας 12-17 ετών) στην περιοχή της Κυψέλης, στην Αθήνα, από 01/06/2021 έως 30/09/2021. Η Δομή έχει δυναμικότητα 40 θέσεων και μέχρι 31/05/2021 είχε ενταχθεί στο ΤΑΜΕ στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. 1649/08.12.2017 Πρόσκλησης. Λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το εικοσιτετράωρο καθόλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου, με απασχολούμενο έμπειρο προσωπικό, από την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ (Ευρωπαϊκή Έκφραση). Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων λειτουργεί προς όφελος των ασυνόδευτων ανηλίκων, με βάση τις απαιτήσεις του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (Νοέμβριος 2017), από την Ευρωπαϊκή Έκφραση η οποία έχει αναλάβει τη λειτουργία της δομής παρέχοντας χώρους προστατευμένης στέγασης πλήρως εξοπλισμένους, σίτιση αλλά ταυτόχρονα και την παροχή εξειδικευμένων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, ψυχοεκπαιδευτικών και υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Βασικός σκοπός της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Βασικός στόχος της λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Κυψέλη είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανήλικων.

Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτών υπηρεσιών με τρόπο που να διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός δομής.

Η δομή βρίσκεται εντός Αστικού Ιστού και είναι συνδεδεμένη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι υπηρεσίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την παροχή στέγασης, σίτισης, ένδυσης, συμβουλευτικής που σχετίζεται με κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα καθώς και συμβουλευτικής που σχετίζεται με νομικά ζητήματα. Επίσης παρέχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση, αθλητισμός κ.ά., και Ιατρική Υποστήριξη & Φαρμακευτική περίθαλψη.

Σημαντικό μέλημα μας για την επιτυχή φιλοξενία του κάθε παιδιού είναι η εκπόνηση, με τη συνεργασία του παιδιού, ατομικού σχεδίου φροντίδας. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην ασφάλεια και προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από σεξουαλική παρενόχληση ή άλλου τύπου βία που σχετίζεται με το φύλο ή τη γενετήσια αυτοδιάθεση. Στο πλαίσιο λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, όπως ενδεικτικά, η συνεχής ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, η πρόβλεψη για δωμάτια 2-3 ατόμων και χώρους υγιεινής, η ρητή αναφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και στο σχετικό συμφωνητικό φιλοξενίας, η κατάλληλη επιμόρφωση του προσωπικού.

 

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr