Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική
Οργάνωση χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα, που
ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,
την Κύπρο και τον διεθνή χώρο.

ΤΕΥΧΟΣ

Διπλό τεύχος για το περιοδικό Ευρωπαϊκή Έκφραση ISSUE 101-102 # April-September 2016 # 2nd – 3rd Quarter 2016Ελάτε σε επαφή μαζί μας:

Επικοινωνία
Συνδρομές
Τα σχόλιά σας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ στο πλαίσιο της δράσης Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032873, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, προκηρύσσει και ζητά να προσλάβει Μάγειρα.
Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ στο πλαίσιο της δράσης Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032873, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, προκηρύσσει και ζητά να προσλάβει τις παρακάτω ειδικότητες: -1 Δικηγόρο -1 Νοσηλευτή Διάρκεια σύμβασης: έως τη λήξη του έργου Έναρξη εργασίας: Άμεσα Τόπος Εργασίας: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη
Μάθετε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ στο πλαίσιο της δράσης Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032873, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, προκηρύσσει και ζητά να προσλάβει: -Φροντιστές (2) Διάρκεια σύμβασης: έως τη λήξη του έργου Έναρξη εργασίας: Άμεσα Τόπος Εργασίας: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη Αποστολή βιογραφικών & συνοδευτικής επιστολής έως 20/7/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekfrasi@ekfrasi.gr Θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν σε συνέντευξη μέχρι και 23/7/2021 μόνο όσοι βάσει βιογραφικού σημειώματος και λοιπών δικαιολογητικών αξιολογηθούν θετικά. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(όπου απαιτείται) 4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες 5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
Μάθετε περισσότερα


© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr