Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - 5/7/2021

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ στο πλαίσιο της δράσης Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου «Δομή

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ινόη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS)

5042873, ζητά να προσλάβει Διοικητικό Υπάλληλο.

Διάρκεια σύμβασης: 8μήνες, Σύμβαση Έργου

Έναρξη εργασίας: αμεσα

Τόπος Εργασίας: Κεντρικά Γραφεία ΕΚΠΕΘΕ -Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ινόη

Αποστολή βιογραφικών & συνοδευτικής επιστολής έως 23/4/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekfrasi@ekfrasi.gr ή στην Ομήρου 54 -10672

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr